Podmínky používání

Úvodní ustanovení

Vítejte na webu Ochotní Zubáři. Tyto podmínky používání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele webové stránky ochotnizubari.cz. Používáním našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s některým z ustanovení nesouhlasíte, neměli byste web používat. Web je vlastněn a provozován paní Klárou Novotnou, jejíž kontaktní a právní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Podmínky mohou být kdykoliv aktualizovány nebo změněny bez předchozího upozornění, proto doporučujeme tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Používání obsahu

Veškerý obsah publikovaný na webu ochotnizubari.cz, včetně textů, grafiky, log, obchodních značek a jiných intelektuálních vlastností je chráněn autorským právem a dalšími právy k ochraně intelektuálního vlastnictví a nemůže být kopírován, distribuován, přeprodáván, publikován, uploadován nebo k jakémukoliv jinému účelu použit bez předchozího písemného souhlasu paní Kláry Novotné. Uživatelé mohou obsah webu používat výhradně pro osobní a nekomerční účely a musí přitom respektovat všechna platná autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví.

Odpovědnost a omezení odpovědnosti

Web Ochotní Zubáři je poskytován na základě principu 'jak je' a 'jak je dostupný'. Nezaručujeme nepřetržitou dostupnost webu ani jeho chybovost. Nejsme odpovědni za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku vašeho přístupu k, nebo používání webu. Rovněž neodpovídáme za škody způsobené viry nebo jiným škodlivým kódem, který byl přenesen na vaše zařízení prostřednictvím přístupu k našemu webu. Nutno dodat, že neodpovídáme za obsah třetích stran, na které může web odkazovat.

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Všechny osobní údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím webu ochotnizubari.cz, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů České republiky a Evropské unie. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. V této sekci rovněž poskytujeme informace o vašich právech, souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně práva na přístup k údajům, opravu, výmaz či omezení zpracování.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Podmínek používání nebo jiných aspektů našeho webu se prosím obraťte na paní Kláru Novotnou na e-mailovou adresu [email protected]. Korespondenční adresa: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika.

Napsat komentář

Jméno

Email

Webová stránka

Předmět