Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky Ochotní Zubáři se zavazují k ochraně osobních údajů našich uživatelů. Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních informací jsou pro nás prioritou. V následujících odstavcích podrobně vysvětlíme, jaké údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány a jaké kroky činíme pro zajištění jejich ochrany. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením GDPR a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.

Shromažďování a použití informací

Ke shromažďování údajů dochází, když uživatelé interagují s naší webovou stránkou, například při registraci, odběru newsletteru nebo při vyplňování kontaktních formulářů. Sbíráme informace, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, jako jsou konzultace nebo odpovědi na dotazy. Tyto informace používáme pouze pro výše uvedené účely a nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.

Bezpečnost a ochrana údajů

K zajištění bezpečnosti a ochrany shromažďovaných osobních údajů přijímáme různá technická a organizační opatření. Naše servery a infrastruktura jsou pravidelně aktualizovány a testovány z hlediska bezpečnostních hrozeb. Snažíme se používat moderní technologie a postupy, aby vaše údaje byly co nejlépe chráněny před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo ztrátou. V případě jakýchkoli bezpečnostních incidentů ihned přijímáme odpovídající kroky pro minimalizaci potenciálního dopadu na osobní údaje a informujeme dotčené subjekty dle platných zákonů.

Kontaktní informace pro dotazy a výkon práv subjektu údajů

Pro jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, jako je přístup k údajům, jejich oprava, výmaz nebo omezení zpracování, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Majitelka webu Klára Novotná je odpovědná za zpracování a ochranu osobních údajů, její kontaktní adresa je Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika.

Napsat komentář

Jméno

Email

Webová stránka

Předmět