Ochrana Soukromí

Ochrana Vašich Osobních Údajů

Naše internetové stránky ochotnizubari.cz přikládají velký význam ochraně soukromí našich uživatelů. V zásadách ochrany osobních údajů jsme zavázáni chránit osobní informace, které nám poskytujete při používání našich služeb. Tyto informace zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). S cílem poskytnout vám klíčové informace, tato politika popisuje, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, za jakým účelem je používáme a jaké máte možnosti co se týče jejich správy a kontroly. Důrazně dbáme na to, aby naše zásady zůstávaly transparentní, srozumitelné a snadno dostupné. Budeme vás informovat o jakýchkoli změnách v naší politice ochrany osobních údajů prostřednictvím našeho webu nebo e-mailem.

Seznam Shromažďovaných Informací

Ke zpracování může docházet při různých interakcích s naším webem, jako je registrace, přihlášení k odběru newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře či při poskytování zpětné vazby. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat, zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a jakékoli další informace, které nám poskytnete. Vždy vám poskytneme předem informace o tom, jaké údaje jsou potřebné a proč. Zároveň vám dáme možnost vybrat si, jaké údaje chcete poskytnout. Naše politika zabezpečení údajů zajišťuje, že veškeré shromažďované informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením.

Účel a Použití Shromažďovaných Informací

Shromážděné osobní údaje používáme pro různé účely: zlepšení našeho webu, poskytování služeb v souladu s vašimi potřebami, komunikaci týkající se vašeho účtu nebo poskytovaných služeb, marketingové a propagační účely, pokud jste k tomu dali souhlas. Analýza těchto údajů nám umožňuje zlepšit a přizpůsobit obsah a funkce našeho webu, aby lépe odpovídaly vašim preferencím. Zároveň dodržujeme zásady minimálního zpracování údajů a ujistíme se, že údaje používáme pouze pro výslovně uvedené účely.

Vaše Práva a Možnosti Řízení Informací

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které u nás máte uložené, a požadovat jejich opravu či vymazání. Také můžete vzít zpět váš souhlas s jejich zpracováním, omezit jejich zpracování nebo požadovat přenos údajů jiné organizaci. Pro všechny tyto žádosti nás můžete kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected]. Snažíme se se všemi požadavky zacházet rychle a s patřičnou péčí. Pro ochranu vašich údajů a potvrzení vaší identity může být zapotřebí dodatečná kontrola vaší identity před zpracováním vaší žádosti.

Kontaktní Informace

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zásad ochrany osobních údajů nebo správy vašich informací nás neváhejte kontaktovat. Vlastníkem webu a správcem vašich osobních údajů je Klára Novotná, sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika. Email pro komunikaci: [email protected].

Napsat komentář

Jméno

Email

Webová stránka

Předmět